Strona ma charakter informacyjno - dydaktyczny.
 

Znajdziecie  informacje o wielomodułowym systemie komputerowym, wspomagającym cykl działań inżynierskich związanych z procesem konstrukcyjno-wytwórczym produktu - CAD/CAM/CAE/FEA.
Ponadto znajduje się opis, opracowanej przez firmę IBM, technologii PLM (ang. Produkt Life Management) - Zarządzanie Cyklem Życia Produktu.

CATIA jest sercem technologii PLM, dlatego skupiłem się głównie na przedstawieniu tej aplikacji.
Opisałem wszystkie platformy, konfiguracje, moduły oraz produkty partnerskie systemu.

Jeżeli masz problem, potrzebujesz pomocy, chcesz pomóc innym użytkownikom systemu CATIA zapraszam na
FORUM.