Lekcja 1. Wstęp

Uruchamiamy program poprzez dwukrotne kliknięcie przedstawionej poniżej ikony.


Rys. 1

Program wygeneruje krótki film urozmaicony ciekawymi efektami dźwiękowymi, po czym zostanie wyświetlone następujące okno:


Rys. 2

Nie będę na razie opisywał tego okna, ponieważ naukę obsługi programu rozpoczniemy od poznania modułu służącego do modelowania części. Czytelnicy bardziej zaawansowani być może stwierdzą, że można projektować bezpośrednio w tym oknie. To prawda, lecz uważam, że lepiej rozpocząć naukę obsługi programu od poznawania jego poszczególnych części. A zatem klikamy Start w górnym menu i wybieramy kolejno Mechanical Design i Part Design. Po tych zabiegach zostanie wyświetlone okno dialogowe podobne do poniższego.


Rys. 3

W lewym górnym rogu wyświetlonego okna widoczne jest drzewo.


Rys. 4

Drzewo to składa się z "korzenia" nazwanego Part1 - jest to nazwa naszej pierwszej części (oczywiście nazwę części możemy w każdej chwili zmienić). Kolejne gałęzie drzewa zawierają kolejne płaszczyzny robocze oparte na kartezjańskim układzie współrzędnych. Ostatnią pozycją w drzewie jest składnik o nazwie PartBody. Można w skrócie powiedzieć, że jest to modelowana przez nas część. Wszystkie operacje przeprowadzane na modelu będą podpinane pod "gałąź" PartBody.


Rys. 5

Kolejnym elementem wartym uwagi jest umieszczona na środku ekranu róża płaszczyzn.


Rys. 6

Jest to graficzna reprezentacja płaszczyzn umożliwiająca łatwe ich wybieranie oraz dokonywanie na nich odpowiednich modyfikacji, takich jak np. przesuwanie płaszczyzny równolegle do danej. Następny interesujący element to tak zwany kompas umieszczony w prawym górnym rogu ekranu.


Rys. 7

Umożliwia on wykonywanie obrotów lub przesunięć elementu względem którejś z osi, np. wskazanie na kompasie osi X i przytrzymanie lewego przycisku myszy umożliwia przesuwanie elementu względem tej osi.


Rys. 8

Wskazanie na kompasie łuku, np. pomiędzy osiami XY, umożliwia wykonanie obrotu elementu względem osi Z.


Rys. 9

Sądzę, że opisywanie działania poszczególnych przycisków dostępnych w tym oknie mija się z celem, ponieważ będziemy je poznawali na bieżąco w trakcie nauki obsługi programu CATIA. Jest to uzasadnione tym bardziej, że kolejne omawiane moduły będą dysponowały odmiennymi zestawami ikon.

W pracy z programem CATIA niezwykle istotne jest poznanie zasad posługiwania się myszą. Jeśli korzystamy z myszy trójprzyciskowej, możemy w pełni wykorzystać wszelkie ułatwienia programu CATIA. Poniżej postaram się przedstawić zasady posługiwania się myszą w programie CATIA. Zaczniemy od jednoczesnego naciśnięcia środkowego i lewego klawisza myszki - kombinacja ta umożliwia wykonanie obrotu obszaru roboczego.


Rys. 10

Naciśnięcie środkowego klawisza myszy umożliwia przesuwanie obszaru roboczego.


Rys. 11

Jednoczesne wciśnięcie lewego i środkowego klawisza myszy, a następnie zwolnienie lewego klawisza umożliwia dynamiczne powiększanie i pomniejszanie obszaru roboczego przez przesuwanie myszą w górę i w dół.


Rys. 12

Opisane powyżej operacje (oprócz obrotu) odnoszą się również do drzewa - wystarczy kliknąć je dwukrotnie lewym klawiszem myszy, a następnie przesunąć w dowolne miejsce na ekranie lub odpowiednio je powiększyć czy pomniejszyć. Aby przejść z powrotem do trybu edycji modelu, również dwukrotnie klikamy drzewo.

Proponuję, aby teraz poćwiczyć zastosowanie poszczególnych klawiszy i opanować poruszanie się po przestrzeni roboczej CATII. Będzie to pomocne podczas następnej lekcji poświęconej w całości wykonywaniu szkiców.

POWRÓT