Lekcja 10. Używanie narzędzi z grupy Sktech-Based Features część 2

 

W poprzedniej lekcji nauczyliśmy się tworzyć modele 3D poprzez zastosowanie tak zwanego wyciągnięcia z wykorzystaniem narzędzia Pad. W dzisiejszej lekcji przedstawione zostaną kolejne narzędzia służące do tworzenia brył. Tym razem będą to bryły, które można utworzyć poprzez obrót szkicu względem osi. W dalszej części lekcji przedstawię także sposoby wykonywania otworów i rowków w utworzonych modelach.

Naszym zadaniem będzie wykonanie modelu przedstawionego na poniższym rysunku.


Rys. 1

Jak widać, model można wykonać poprzez obrót zadanego szkicu względem wybranej osi obrotu. Niestety, niektóre elementy modelu trzeba będzie utworzyć w inny sposób, już po wykonaniu obrotu szkicu. Zacznijmy zatem od wykonania początkowego szkicu naszego modelu:


Rys. 2

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wykonywane przez nas modele są mało skomplikowane, gdyż służą do nauki obsługi programu. Oczywiście, moglibyśmy utworzyć model bardziej zaawansowany, taki jak np. tarcza sprzęgła, lecz mija się to z celem, gdyż metodologia wykonywania takiego modelu byłaby identyczna.

Następną czynnością będzie wykonanie obrotu szkicu względem narysowanej osi z wykorzystaniem narzędzia Shaft. Klikamy ikonę


Rys. 3

... a następnie ustalamy odpowiednie dane w wyświetlonym oknie dialogowym Shaft Definition.


Rys. 4

Jak widać, okno to jest podobne do omawianych w poprzednich lekcjach okien służących do definiowania parametrów innych narzędzi programu. W oknie tym należy wybrać szkic, oś obrotu, a także określić wartości kątów, o jakie szkic zostanie obrócony. Ja wybrałem wartości 90° i 0°. Po kliknięciu przycisku OK model powinien wyglądać następująco:


Rys. 5

Jednym słowem - potrafimy już tworzyć bryły obrotowe. Teraz w utworzonej bryle wykonamy wycięcie. Zaznaczamy lewą płaszczyznę modelu i klikamy ikonę szkicownika.


Rys. 6

Następnie zaczynamy szkicowanie profilu, którym wykonamy wycięcia w modelu.


Rys. 7

Do wycinania rowków w bryłach obrotowych służy narzędzie Groove. Klikamy zatem ikonę


Rys. 8

... a następnie ustalamy odpowiednie parametry w oknie dialogowym Groove Definition.


Rys. 9

Proponuję ustawić parametry tak jak na poniższym rysunku, a jako środek obrotu rowka wybrać krawędź ostrą modelu, oznaczoną na poniższym rysunku na czerwono.


Rys. 10

Pozostałe dwa rowki należy wykonać w analogiczny sposób. Następnie trzeba wstawić wykonane otwory do modelu. Klikamy ikonę Hole


Rys. 11

... wskazujemy powierzchnię, na której ma zostać umieszczony otwór, i wypełniamy odpowiednimi danymi otwarte okno dialogowe Hole Definition.


Rys. 12

Aby umieścić wybrany otwór w odpowiednim miejscu szkicu, klikamy jego nazwę w strukturze drzewiastej i wprowadzamy odpowiednie więzy wymiarowe.


Rys. 13

Proponuję teraz przećwiczyć wstawianie otworów do szkicu oraz odpowiednie ich pozycjonowanie. W następnej lekcji przedstawię kolejne narzędzia ułatwiające tworzenie modeli brył.

POWRÓT