Lekcja 11. Używanie narzędzi z grupy Sktech-Based Features część 3

 

Podczas ostatniej lekcji przedstawiłem kolejne narzędzia z grupy Sketch-Based Features. W czasie tej lekcji zakończę omawianie narzędzi wchodzących w jej skład. Aby nie przedłużać wstępu, zabierzmy się od razu do pracy.

Pierwszym z omawianych będzie narzędzie pozwalające na tworzenie w modelu wybrzuszeń powierzchni. Aby wyjaśnić zastosowanie tego narzędzia, proponuję narysowanie elementu podobnego do przedstawionego na poniższym rysunku.


Rys. 1

Mając gotowy taki model, możemy bez przeszkód wykonać kilka modyfikacji jego wyglądu poprzez dodanie do prostego kształtu dosyć skomplikowanej wypustki.


Rys. 2

Powyższy efekt można uzyskać dzięki użyciu narzędzia Rib.


Rys. 3

Pierwszym etapem modyfikacji powyższego modelu jest narysowanie szkicu na jednej z krawędzi. Następnie za pomocą narzędzia Rib wskazujemy narysowany szkic oraz krawędź, względem której ma on pozostawić projektowane przez nas wybrzuszenie. Jak widać, narzędzie jest proste w użyciu i może mieć wiele zastosowań podczas projektowania.

Kolejnym narzędziem, które chciałbym przedstawić, jest narzędzie o nazwie Slot, działające dokładnie odwrotnie do narzędzia Rib, czyli pozwalające na tworzenie rowków w projektowanych detalach.


Rys. 4

Użycie tego narzędzia jest równie proste jak narzędzia Rib.Najpierw tworzymy szkic, za pomocą którego chcemy wykonać odpowiedni rowek w tworzonym przez nas modelu. Następnie przy użyciu narzędzia Slot...


Rys. 5

... przesuwamy szkic wzdłuż wybranej krawędzi modelu.

Jednym z równie przydatnych narzędzi, jakie postaram się omówić w czasie tej lekcji, będzie narzędzie pozwalające na modelowanie żeber wzmacniających konstrukcję.


Rys. 6

Użycie narzędzia Stiffener, bo o nim mowa, jest równie proste jak korzystanie z omówionych powyżej narzędzi pozwalających na tworzenie naddatków materiałowych oraz rowków. Po narysowaniu szkicu w odpowiednim miejscu modelowanego elementu klikamy poniższą ikonę:


Rys. 7

Następnie w otwartym oknie dialogowym podajemy wartość parametru określającego grubość projektowanego żebra.


Rys. 8

Kolejne narzędzia pozwalają na tworzenie elementów łączących dwa niezależne profile w odpowiednią bryłę. Używanie tych narzędzi nie jest proste, ponieważ uzyskanie parametrów pozwalających na połączenie skrajnie różnych szkiców jest czasem wręcz niemożliwe. Aby jednak poznać działanie tych narzędzi, spróbujmy narysować dwa prostokąty o widocznie różnych rozmiarach na dwóch płaszczyznach oddalonych od siebie na pewną odległość.


Rys. 9

Następnie za pomocą narzędzia Loft połączmy narysowane szkice w jedną bryłę.


Rys. 10

Po kliknięciu powyższej ikony możemy bez przeszkód kolejno wybrać wykonane poprzednio profile - nasz wybór jest pokazywany w otwartym oknie dialogowym narzędzia.


Rys. 11

Po zatwierdzeniu mamy gotowy model bryłowy.


Rys. 12

Ostatnie z narzędzi zebranych w grupie Sketch-Based Features - Removed Loft pozwala na wykonywanie czynności podobnych do pokazanych poprzednio podczas tworzenia bryły na podstawie narysowanych jej podstaw. Różnica polega na tym, że narzędzie to pozwala na wycinanie i usuwanie materiału z modelu. Jest ono dostępne po kliknięciu ikony


Rys. 13

Efekt działania narzędzia widać na poniższym rysunku.


Rys. 14

Proponuję przećwiczenie umiejętności nabytych podczas ostatnich lekcji, aby Wasza wiedza się utrwaliła. Podczas kolejnej lekcji zajmiemy się narzędziami z grupy Dress Up Features.

POWRÓT