Lekcja 12. Używanie narzędzi z grupy Dress Up Features część 1

 

Podczas ostatniej lekcji zakończyliśmy omawianie narzędzi z grupy Sketch-Based Features. Obecnie zajmiemy się wybranymi narzędziami z grupy Dress Up Features.


Rys. 1

Na podstawie przykładu, który za chwilę wykonamy, omówię najczęściej używane narzędzia z tej grupy. Proponuję wykonanie modelu przedstawionego na poniższym rysunku.


Rys. 2

Tworzenie naszego modelu zaczniemy od wykonania odpowiedniego szkicu - proponuję, aby był to zwykły prostokąt.


Rys. 3

Następnie za pomocą narzędzia Pad wykonajmy z niego prostopadłościan. Teraz nasz model powinien wyglądać tak:


Rys. 4

Mając przygotowane podstawy naszego docelowego modelu, możemy zacząć odpowiednio go modyfikować za pomocą narzędzi zebranych w grupie Dress Up Features. Na początek poznamy narzędzie o nazwie Shell pozwalające usunąć wybrane ścianki modelu bryłowego i nadać pozostałym ściankom odpowiednią grubość.


Rys. 5

Po kliknięciu powyższej ikony ukazuje się okno dialogowe pozwalające na wskazanie ścianek do usunięcia i nadanie pozostałym odpowiedniej grubości.


Rys. 6

Proponuję ustawienie grubości na 3 mm i wybranie wskazanych poniżej ścianek.


Rys. 7

Po zatwierdzeniu wyboru nasz model będzie wyglądał tak:


Rys. 8

W kolejnym kroku poznamy następne narzędzie z omawianej grupy - Thickness - pozwalające na zmianę grubości wybranej ścianki. Klikamy zatem ikonę tego narzędzia.


Rys. 9

Następnie wybieramy ściankę, którą chcemy pogrubić, i w oknie dialogowym narzędzia podajemy wartość pogrubienia.


Rys. 10

Po zatwierdzeniu model powinien wyglądać tak:


Rys. 11

Teraz wystarczy dodać do rysunku zaokrąglenia i fazy, aby otrzymać model przedstawiony na początku lekcji. A zatem zacznijmy od zaokrągleń. Klikamy ikonę Edge fillet.


Rys. 12

Następnie w otwartym oknie dialogowym wybieramy promień zaokrąglenia oraz wskazujemy kolejne krawędzie do zaokrąglenia.


Rys. 13

Po zatwierdzeniu model powinien wyglądać następująco:


Rys. 14

Wykonanie fazy jest równie proste. Po kliknięciu ikony Chamfer wskazujemy odpowiednie krawędzie lub płaszczyzny do fazowania oraz określamy szczegółowe parametry kąta pochylenia fazy oraz jej wielkości.

POWRÓT