Lekcja 17. Używanie narzędzi z grupy Operations część 1

 

Podczas ostatniej lekcji omówiłem narzędzia z grupy Surfaces. W tej części kursu zajmiemy się narzędziami zebranymi w grupie Operations. Jako że niektóre narzędzia z tej grupy są dosyć często wykorzystywane, poświęcimy im więcej czasu, wykonując większą ilość ćwiczeń. Proponuję zatem rozpocząć od narzędzi zebranych pod wspólną nazwą Trim, Split. Pozwalają one na odpowiednie przycinanie jednej powierzchni przy użyciu innej. Chciałbym w pierwszej kolejności omówić narzędzie Trim. Potem wyjaśnię, czym ono się różni od narzędzia Split. Ale zacznijmy od początku, czyli od wykonania bazowego modelu powierzchniowego. Proponuję wykonać model podobny do przedstawionego na poniższym rysunku.


Rys. 1

Kolejnym etapem będzie wykonanie modelu, który posłuży do wycinania modelu bazowego. Proponuję przygotować element przedstawiony na rysunku poniżej.


Rys. 2

Teraz możemy użyć narzędzia Trim w celu obcięcia jednej powierzchni za pomocą drugiej. W tym celu klikamy ikonę


Rys. 3

i wskazujemy kolejno przygotowane powierzchnie. Program oczywiście daje nam możliwość wybrania odpowiedniego przycięcia modelu poprzez odpowiednie manipulacje przyciskami Other side of element... w oknie dialogowym Trim Definition.


Rys. 4

Po wybraniu części do usunięcia klikamy przycisk OK i otrzymujemy model wyglądający tak:


Rys. 5

Teraz wykonamy podobne ćwiczenie, z tą tylko różnicą, że użyjemy narzędzia Split. A więc do narysowanego modelu dodamy powierzchnię, którą będziemy go ciąć.


Rys. 6

Teraz możemy kliknąć ikonę Split...


Rys. 7

... i wskazać kolejno elementy, które chcemy ciąć.


Rys. 8

Po naciśnięciu przycisku OK model powinien wyglądać następująco:


Rys. 9

Pora wyjaśnić, na czym właściwie polega różnica pomiędzy tymi na pozór podobnymi narzędziami. Przede wszystkim na tym, że Trim obcina obie powierzchnie w zadany sposób i z pozostałych elementów tworzy jedną powierzchnię wypadkową, natomiast Split obcina jedną powierzchnię za pomocą drugiej, przy czym obie powierzchnie nadal istnieją niezależnie.

A jeśli chcemy uzyskać efekt pokazany na powyższym rysunku, lecz zależy nam, żeby model był jedną powierzchnią, możemy skorzystać z narzędzia Join.


Rys. 10

Narzędzie to pozwala na połączenie płaszczyzn oddalonych od siebie o określoną odległość - maks. 0,1 mm. Działanie narzędzia jest dziecinnie proste - po kliknięciu jego ikony wskazujemy kolejno powierzchnie, które chcemy połączyć, i zatwierdzamy wybór. Powierzchnie zostają połączone, tworząc całość, natomiast w drzewku pojawia się ikona symbolizująca połączenie powierzchni.


Rys. 11

Jak widać, przedstawione powyżej narzędzia wzajemnie się uzupełniają, otwierając przed projektantem duże możliwości edycji przygotowywanych powierzchni. Proponuję przećwiczenie poznanych w tej lekcji narzędzi oraz połączenie ich z poznanymi wcześniej.

POWRÓT