Lekcja 19. Tworzenie brył z elementów powierzchniowych

 

Podczas dzisiejszej lekcji pokażę, w jaki sposób można zamienić model powierzchniowy na element bryłowy i następnie wykonywać w nim różnego rodzaju modyfikacje. Ktoś może zapytać, po co zamieniać model powierzchniowy na bryłę. Chodzi o to, że modele bryłowe są wykonywane z elementów pełnych w środku. Pracując z bryłą, można wywiercić w niej otwór lub wyfrezować rowek. Ścianki modeli powierzchniowych nie mają grubości, natomiast wykonane z nich bryły zawsze są puste w środku - dlatego, aby móc wytworzyć przedmiot zaprojektowany jako powierzchnia, należy zamienić go na element bryłowy.

Jako że znamy już dość dużo niezbędnych podczas modelowania narzędzi, utwórzmy model powierzchniowy, aby następnie zamienić go na model bryłowy. A zatem wykonajmy model górnej części obudowy naszego "biurkowego gryzonia" - myszki. Proponuję rozpocząć modelowanie od wykonania górnej powierzchni elementu. Powierzchnię tę uzyskujemy, wyciągając szkic za pomocą narzędzia Extrude.


Rys. 1

Następnie przygotowujemy płaszczyzny kształtujące boki modelu - i również wyciągamy je przy użyciu narzędzia Extrude. Zacznijmy od wykonania powierzchni lewej.


Rys. 2

Teraz możemy wykonać powierzchnię prawą.


Rys. 3

Kiedy powierzchnie modelujące element są już gotowe, możemy użyć narzędzia Trim do wstępnego wymodelowania elementu, który w rezultacie powinien wyglądać tak:


Rys. 4

Teraz za pomocą dodatkowej powierzchni i narzędzia Trim obetniemy niepotrzebne fragmenty modelu.


Rys. 5

Po wykonaniu tych czynności nasz element powinien wyglądać następująco:


Rys. 6

Teraz przejdźmy do modułu modelowania części Start->Mechanical Design->Part Design i kliknijmy narzędzie o nazwie Close Surface.


Rys. 7

Po jego uruchomieniu wskazujemy element powierzchniowy, który zostaje automatycznie zamieniony na element bryłowy. Aby móc zacząć dowolnie edytować nowo powstały element przy użyciu narzędzi modelowania bryłowego, klikamy lewym klawiszem myszki obiekt OpenBody w drzewku modyfikacji i ukrywamy element powierzchniowy - Hide/Show.


Rys. 8

Teraz możemy nasz model pozbawić dolnej powierzchni i za pomocą narzędzia Shell nadać mu grubość np. 3 mm.


Rys. 9

Moglibyśmy dalej modyfikować wykonany model dowolnie wybranymi narzędziami. Zakończę jednak dalsze modyfikacje, aby przedstawić pokrótce jeszcze jedno przydatne narzędzie pozwalające zamienić model powierzchniowy na model bryłowy, czyli narzędzie Thick Surface.


Rys. 10

Narzędzie to pozwala na nadanie grubości ściankom modelu powierzchniowego. Jeśli na przykład wykonaliśmy model podobny do przedstawionego poniżej, łączymy go w jeden element za pomocą narzędzia Join.


Rys. 11

Uruchamiamy moduł modelowania bryłowego, klikamy ikonę narzędzia Thick Surface i w oknie dialogowym programu sterujemy kierunkiem propagacji grubości elementu oraz jej wartością.


Rys. 12

Jak widać, pokazane dziś narzędzia nie nastręczają wielu trudności osobie, która przerobiła przedstawiony poprzednio materiał. Proponuję więc raz jeszcze przećwiczyć na przykładach wszystkie poznane dotąd funkcje, aby dojść do wprawy i zrozumieć niuanse programu. Zapraszam również do następnej lekcji, która będzie dotyczyła łączenia modelowania bryłowego z powierzchniowym.


Rys. 18

Na tym chciałbym zakończyć dzisiejszą lekcję i, jak zwykle, proponuję przećwiczenie wszystkich omówionych narzędzi. Kolejne lekcje będą czerpały z tego, co do tej pory poznaliśmy, i będą opierały się na przykładach, nad którymi dotychczas pracowaliśmy. Proponuję zatem poświęcić chwilkę i przećwiczyć również te elementy, które nastręczały najwięcej kłopotów.

<

POWRÓT