Lekcja 20. Łączenie modelowania bryłowego i powierzchniowego

 

Podczas dzisiejszej lekcji pokażę, w jaki sposób połączyć modelowanie bryłowe z modelowaniem powierzchniowym. Zaprojektujemy jedną z figur szachowych - konia. Będziemy przy tym mogli użyć narzędzi modelowania bryłowego do tworzenia modelu wyjściowego oraz narzędzi modelowania powierzchniowego, za pomocą których nadamy naszej bryle ostateczny kształt.

A zatem do dzieła. Na początek proponuję wykonać model bryłowy pokazany na poniższym rysunku.


Rys. 1

Model ten wykonujemy, obracając szkic względem osi za pomocą narzędzia Shaft. Kolejnym etapem będzie przycięcie walca w taki sposób, aby posiadał on płaskie powierzchnie boczne. Wykonamy to przy użyciu powierzchni dodatkowych. A więc uruchamiamy moduł modelowania powierzchniowego Start->Shape->Generative Shape Design, tworzymy płaszczyznę, która przytnie naszą bryłę w pożądany sposób.


Rys. 2

Teraz wracamy do modułu modelowania bryłowego Start->Mechanical Design->Part Design i przy użyciu narzędzia Split usuwamy nadmiar materiału. Klikamy zatem ikonę narzędzia Split w module modelowania bryłowego...


Rys. 3

... a następnie wskazujemy przygotowaną powierzchnię pozwalającą na przycięcie naszej bryły - efekt powinien być następujący:


Rys. 4

Teraz możemy ukryć całe OpenBody zawierające historię powstania powierzchni. Wykonujemy kolejną powierzchnię, która pozwoli nam na wymodelowanie przedniej części figury - pyska konia. W tym celu ponownie uruchamiamy moduł modelowania powierzchniowego i na początku tworzymy nowe OpenBody - Insert->OpenBody - w którym naszkicujemy pożądany element.


Rys. 5

Następnie korzystamy z narzędzia Extrude w celu nadania szkicowi cech powierzchni. Po tych zabiegach przechodzimy do modułu modelowania bryłowego i ponownie wycinamy go za pomocą narzędzia Split. Teraz nasza bryła powinna wyglądać tak:


Rys. 6

Dokładnie takie same zabiegi wykonamy teraz dla drugiej połowy naszej figury. Proponuję wykonanie tego z pamięci, co pomoże ugruntować nowo zdobytą wiedzę. Podpowiem tylko, że w efekcie naszych działań bryła powinna przybrać następujący kształt:


Rys. 7

Mając tak przygotowaną bryłę, możemy zastosować do niej całą gamę narzędzi modyfikacyjnych, takich jak np. Fillet czy Pocket, w celu nadania figurze wyglądu jak najbardziej zbliżonego do konia szachowego.


Rys. 8

Wykonana podczas tego ćwiczenia figura ma wiele wad i niedociągnięć, ale przecież moim zamierzeniem nie było tworzenie doskonałego modelu, lecz pokazanie sposobu postępowania podczas łączenia modelowania powierzchniowego z bryłowym. Należy ponadto zdawać sobie sprawę z tego, że powyższe ćwiczenie można było wykonać bez znajomości zasad modelowania powierzchniowego i nie byłoby to żadnym błędem. My jednak chcemy nabywać nowe umiejętności, a łączenie technik modelowania jest tego przykładem. Proponuję na zakończenie tej lekcji wymodelowanie pozostałych figurek z szachownicy i wykonanie modelu konika szachowego, zawierającego jak największą ilość szczegółów.

POWRÓT