Lekcja 21. Przykłady praktyczne -- Modelowanie obudowy radia

 

Podczas dotychczasowych lekcji poznawaliśmy nowe narzędzia i uczyliśmy się z nich korzystać. Tym razem chcę pokazać, w jaki sposób wykonać konkretny model konkretnego projektu. Sądzę, że lekcja ta będzie swego rodzaju podsumowaniem drogi, jaką przeszliśmy razem podczas poznawania programu CATIA.

Jako że wszystkie użyte narzędzia zostały omówione podczas wykonywania kolejnych zadań, nie będę szczegółowo opisywał ich przeznaczenia. Przyjąłem prostą zasadę, że podczas przerabiania tej lekcji rysunek powie więcej niż słowo pisane. Lekcja będzie więc przedstawiała kluczowe elementy projektu właśnie w formie ilustracji, co pomoże w zobrazowaniu kolejnych czynności. A zatem do dzieła - zaprojektujmy własny panel radia samochodowego. Zacznijmy projekt od wykonania i zwymiarowania szkicu w module projektowania części (brył).


Rys. 1

Następnie nadajmy szkicowi trzeci wymiar narzędziem Pad.


Rys. 2

Mając tak przygotowany element, możemy rozpocząć nadawanie mu odpowiedniego wyglądu. W tym celu proponuję użyć modelowania powierzchniowego. Dzięki niemu uzyskamy gładkie zaokrąglenia prostej na razie powierzchni czołowej panelu. Przechodzimy zatem do modułu projektowania powierzchniowego i szkicujemy element kształtujący wygląd.


Rys. 3

Oczywiście, szkic wymiarujemy i nadajemy mu odpowiednie więzy. Teraz "wyciągamy" wykonany szkic za pomocą narzędzia Extrude.


Rys. 4

Następnie możemy przejść do modułu modelowania części, nazywanego również modułem modelowania bryłowego, i przyciąć naszą bryłę za pomocą przygotowanej powierzchni.


Rys. 5

Mając przygotowany wstępny model panelu, możemy wyciąć w nim otwory np. na panel sterowania urządzeniem, wyświetlacz itd. Wszystkie wycięcia wykonujemy przy użyciu narzędzia Pocket, szkicując bezpośrednio na przygotowanych płaskich powierzchniach elementu. Nie będę tu opisywał, jak się szkicuje i wykonuje poszczególne wycięcia, ponieważ każdy z nas może zaprojektować własną obudowę i nadać własny styl projektowanemu panelowi.


Rys. 6

Teraz pozostały już tylko prace wykończeniowe, czyli nadanie zaokrągleń odpowiednim krawędziom modelu.


Rys. 7

Na koniec proponuję jeszcze zaprojektowanie miejsc połączenia panelu z płytką elektroniki i nasz projekt można uznać za ukończony.


Rys. 8

Jak widać, projektowanie w CATII elementów różnego rodzaju jest proste i nie nastręcza wielu problemów nawet początkującemu projektantowi. Oczywiście, do poznania niuansów działania programu potrzeba sporo czasu. Zamysłem towarzyszącym powstaniu tego kursu było stworzenie samouczka pozwalającego na szybkie opanowanie podstaw pracy z programem. Jest on bardzo rozbudowany, dlatego poznane narzędzia modelowania są jedynie pierwszym krokiem, jaki trzeba zrobić, aby przejść do dalszego zgłębiania tego, moim zdaniem, doskonałego programu.

POWRÓT