Lekcja 4. Używanie narzędzi szkicownika część 2

 

W poprzedniej lekcji przedstawiłem podstawowe narzędzia szkicownika zebrane w grupie Predefined Profile oraz narzędzie Profile. W dzisiejszej lekcji omówię kolejne dwie grupy narzędzi: Circle i Spline. Zacznę od narzędzi zebranych w grupie Circle. Jak sama nazwa wskazuje, grupa ta zawiera narzędzia służące do rysowania różnego rodzaju okręgów oraz łuków.


Rys. 1

Rozpocznę od przedstawienia sztandarowego narzędzia grupy - narzędzia Circle. Służy ono do rysowania okręgów o zadanym promieniu. Aby użyć tego narzędzia, klikamy ikonę


Rys. 2

... następnie klikamy w miejscu, w którym ma się znajdować środek okręgu, po czym wyznaczamy długość promienia. Po wykonaniu powyższych działań powinniśmy otrzymać efekt widoczny na poniższym rysunku.


Rys. 3

Kolejne narzędzie z grupy Circle, Three Point Circle, umożliwia narysowanie okręgu przechodzącego przez trzy punkty. Wykonamy teraz proste ćwiczenie - rysujemy narzędziem Profile trzy niezależne linie, tak jak na poniższym rysunku.


Rys. 4

Następnie uaktywniamy narzędzie Three Point Circle, klikając ikonę


Rys. 5

... po czym klikamy końce narysowanych linii w kolejności przedstawionej na poniższym rysunku.


Rys. 6

Jak widać, używanie tego narzędzia jest bardzo łatwe i nie powinno nastręczać większych problemów.

Kolejne narzędzie, Circle Using Coordinates, umożliwia rysowanie okręgu o zadanym promieniu w konkretnym miejscu w przestrzeni. Do dyspozycji mamy kartezjański oraz biegunowy układ współrzędnych. Najprościej przedstawić sposób użycia narzędzia, rysując okrąg o promieniu 20 mm w odległości 30 mm w pionie i 20 mm poziomie. Po kliknięciu ikony


Rys. 7

program otworzy okno dialogowe umożliwiające podanie określonych parametrów.


Rys. 8

Po kliknięciu przycisku OK program narysuje okrąg zgodnie z zadanymi parametrami.


Rys. 9

Kolejne narzędzie, Tri-Tangent Circle, umożliwia wpisanie okręgu pomiędzy trzy proste lub krzywe. Okrąg będzie styczny do każdej z nich lub będzie tak umiejscowiony, aby przedłużenie krzywych było styczne do rysowanego okręgu. Aby przećwiczyć zastosowanie tego narzędzia, narysujmy trzy linie, rozmieszczając je tak jak na poniższym rysunku.


Rys. 10

Następnie klikamy ikonę


Rys. 11

i kolejno wskazujemy narysowane linie. Po kliknięciu ostatniej linii program narysuje okrąg widoczny na poniższym rysunku.


Rys. 12

Kolejne narzędzie, Three Point Arc, umożliwia narysowanie łuku pomiędzy trzema niezależnymi punktami. Aby przećwiczyć zastosowanie tego narzędzia, możemy użyć przygotowanych poprzednio linii lub - dla wprawy - narysować nowe.

Uaktywniamy narzędzie Three Point Arc, klikając ikonę


Rys. 13

... a następnie wskazujemy kolejno punkty, na których program rozepnie łuk.


Rys. 14

Kolejne narzędzie, Three Point Arc Starting With Limits, jest szczególnie interesujące. Podobnie jak narzędzie omówione poprzednio, umożliwia ono rozpięcie łuku pomiędzy trzema punktami, lecz w taki sposób, że najpierw wskazujemy dwa punkty ograniczające, początkowy i końcowy, a następnie wskazujemy promień łuku. Narzędzie Three Point Arc Starting With Limits uaktywniamy kliknięciem ikony.


Rys. 15

Zalecam przećwiczenie zastosowania tego narzędzia, ponieważ może ono być przydatne w wielu krytycznych sytuacjach.

Ostatnie narzędzie z grupy Circle, Arc, jest dostępne po kliknięciu ikony.


Rys. 16

Umożliwia ono narysowanie łuku poprzez wskazanie jego środka, kliknięcie w punkcie określającym promień łuku i wyznaczenie kliknięciem długości łuku.


Rys. 17

Kolejna grupa narzędzi, Spline, umożliwia rysowanie łamanych.


Rys. 18

Pierwsze narzędzie, jakie przedstawię, nosi nazwę tożsamą z nazwą całej grupy - Spline. Służy ono do rysowania łamanej rozpinanej dynamicznie pomiędzy kolejnymi wstawianymi punktami. Ciekawostką tego narzędzia jest to, że promienie załamań zmieniają się zależnie od liczby wstawianych punktów. Narzędzie Spline jest dostępne po kliknięciu ikony.


Rys. 19

Przykładowy efekt zastosowania tego narzędzia jest przedstawiony poniżej.


Rys. 20

Ostatnie z prezentowanych w dzisiejszej lekcji narzędzi, Connect, umożliwia tworzenie łuków łączących krzywe. Narzędzie to jest uruchamiane po kliknięciu ikony


Rys. 21

... a jego zastosowanie jest bardzo proste - wystarczy wskazać krzywe, które chcemy połączyć łukiem.

W następnej lekcji przedstawię kolejne narzędzia szkicownika. Zachęcam do przećwiczenia zastosowania poznanych narzędzi - wszak trening czyni mistrza!

POWRÓT