Lekcja 6. Operacje podczas szkicowania

 

W kilku ostatnich lekcjach przedstawiłem narzędzia programu CATIA v5r6. W dzisiejszej lekcji zaczniemy rysować konkretne elementy. Tematem przewodnim lekcji będą modyfikacje szkicu. Przedstawię sposoby korzystania z narzędzi służących do zaokrąglania oraz fazowania. Omówię także najczęściej używane narzędzia zebrane w grupach Relimitetions i Transformation. Celem naszego pierwszego ćwiczenia będzie narysowanie poniższego szkicu.


Rys. 1

Jak widać, szkic nie jest skomplikowany, gdyż celem ćwiczenia jest przedstawienie sposobów działania poszczególnych narzędzi. Tworzenie szkicu rozpoczniemy od narysowania jednej części szkicu, którą następnie zmodyfikujemy, tworząc zaokrąglenia i fazy. Klikamy zatem ikonę narzędzia Profile


Rys. 2

i tworzymy zarys połowy przedstawionego powyżej szkicu. Podczas rysowania nie trzeba zwracać uwagi na wymiary, ponieważ można je w każdej chwili przypisać do poszczególnych elementów szkicu.


Rys. 3

Jak widać, szkic nie ma widocznych powyżej zaokrągleń i faz - musimy zatem skorzystać z wymienionych wcześniej narzędzi. Najpierw wykonamy zaokrąglenia. W tym celu klikamy ikonę narzędzia Corner


Rys. 4

... a następnie wskazujemy dwie krawędzie, pomiędzy którymi ma zostać utworzone zaokrąglenie. Program wyświetli zarys zaokrąglenia i umożliwi wybranie najbardziej odpowiadającego nam promienia.


Rys. 5

Po kliknięciu myszą zaokrąglenie zostanie wstawione.


Rys.6

W analogiczny sposób wykonujemy zaokrąglenie górnej krawędzi szkicu. Przechodzimy do tworzenia fazy na dolnej krawędzi. W tym celu klikamy ikonę narzędzia Chamfer


Rys.7

... a następnie wskazujemy kolejno dwie krawędzie, pomiędzy którymi ma zostać wygenerowana faza. Podobnie jak w przypadku narzędzia Corner, program umożliwia wybór wielkości fazy.


Rys.8

Po ustaleniu wielkości fazy klikamy w celu wstawienia jej do szkicu.


Rys.9

Jak widać, wykonanie połowy szkicu z wykorzystaniem narzędzi zaokrąglania i fazowania nie było skomplikowane. Teraz dokończymy nasze dzieło, symetrycznie odbijając narysowany element. Narzędziem Axis


Rys.10

rysujemy oś symetrii. Nasz rysunek powinien wyglądać następująco:


Rys.11

Narzędzie Symmetry, umieszczone w grupie Transformation, umożliwia wykonanie symetrycznego odbicia wybranych elementów względem zwykłej linii lub linii stworzonej za pomocą narzędzia Axis. Klikamy zatem ikonę tego narzędzia


Rys.12

... zaznaczamy wszystkie elementy mające wchodzić w skład odbitej części szkicu (w naszym przypadku wszystkie) i wskazujemy linię środkową wykonaną przy pomocy narzędzia Axis jako linię, względem której na zostać wykonane odbicie. Teraz szkic powinien wyglądać następująco:


Rys.13

W dalszej części lekcji poznamy inne przydatne narzędzia szkicownika zabrane w grupach Relimitetions i Transformation. Celem kolejnego ćwiczenia będzie narysowanie przedstawionego poniżej szkicu.


Rys.14

W trakcie wykonywania szkicu zastosujemy narzędzie Quick Trim dostępne po kliknięciu ikony


Rys.15

... które jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi podczas szkicowania. Tworzenie szkicu zaczynamy od narysowania dwóch przecinających się linii osiowych Axis...


Rys.16

... po czym rysujemy dwa okręgi o środku w punkcie przecięcia osi.


Rys.17

Wstawiamy jeszcze jedną linię osiową i rysujemy w jej punkcie przecięcia z istniejącą pionową linią osiową kolejne dwa okręgi koncentryczne.


Rys.18

Teraz skorzystamy z narzędzia Quick Trim - klikamy dwukrotnie ikonę tego narzędzia, aby włączyć je na stałe, i wskazujemy kolejno oznaczone na poniższym rysunku elementy szkicu.


Rys.19

Po naszych zabiegach szkic powinien wyglądać następująco:


Rys.20

Na koniec łączymy wolne końce okręgów narzędziem Line - szkic jest gotowy.


Rys.21

W kolejnych lekcjach przedstawię sposoby praktycznego zastosowania pozostałych narzędzi zebranych w grupach Relimitetions i Transformation.

Jak zwykle, proszę o przećwiczenie zastosowania poznanych modyfikatorów - ich opanowanie ułatwi zrozumienie treści kolejnych lekcji.

POWRÓT