Lekcja 8. Płaszczyzny

 W kilku ostatnich lekcjach przedstawione zostały narzędzia szkicownika. W dzisiejszej lekcji wykorzystamy zdobytą wiedzę, aby utworzyć nowe płaszczyzny konstrukcyjne, na których będziemy mogli rysować nowe szkice.

Wszystkie rysowane dotychczas szkice powstawały na standardowych płaszczyznach udostępnianych przez program. Od dziś będzie inaczej. Na początek nauczymy się odsuwać płaszczyzny o zadaną odległość od standardowego zestawu płaszczyzn. Uaktywniamy moduł modelowania części. W centralnym punkcie ekranu widzimy różę płaszczyzn standardowych.


Rys. 1

Załóżmy, że chcemy odsunąć jedną z płaszczyzn o 50 mm w dowolnym kierunku w taki sposób, aby była ona nadal prostopadła do płaszczyzny podstawowej. W tym celu uaktywniamy narzędzie Plane, klikając ikonę


Rys. 2

Zostanie otwarte okno dialogowe Plane Definition.


Rys. 3

Praktycznie rzecz biorąc, cała dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć tego jednego okna dialogowego. Okno to umożliwia tworzenie odpowiednich płaszczyzn poprzez umiejętne manipulowanie zawartymi w nim właściwościami. Na początek przyjrzyjmy się jednak domyślnemu ustawieniu narzędzia Plane, a mianowicie ustawieniu o nazwie Offset from plane, które umożliwia tworzenie płaszczyzn równoległych do danej. Jak widać w powyższym oknie, opcja zatytułowana Reference informuje, że nie dokonaliśmy żadnego wyboru, nie wskazaliśmy żadnej płaszczyzny do odsunięcia. Wskazujemy zatem jedną z głównych płaszczyzn programu, klikając ją. Program przyjmuje podane mu dane i wykreśla płaszczyznę równoległą z zastosowaniem danych domyślnych.


Rys. 4

Teraz wprowadzamy założoną przez nas odległość odsunięcia - 50 mm - w polu Offset okna dialogowego.


Rys. 5

Jeśli chcemy, możemy odbić płaszczyznę w przeciwnym kierunku, klikając przycisk Reverse Direction.


Rys. 6

Po kliknięciu przycisku OK program utworzy nową płaszczyznę konstrukcyjną.


Rys. 7

Na tej płaszczyźnie możemy bez przeszkód tworzyć dowolne szkice. W analogiczny sposób odsuwamy płaszczyzny od siebie.


Rys. 8

Naszym kolejnym zadaniem będzie obrócenie płaszczyzny o zadany kąt względem danej osi obrotu. Osią obrotu może być dowolna linia. Najpierw rysujemy prostą, względem której będziemy obracać płaszczyznę konstrukcyjną.


Rys. 9

Następnie klikamy ikonę narzędzia Plane i w otwartym oknie dialogowym Plane Definition wybieramy opcję Angle/Normal to plane.


Rys. 10

Po uaktywnieniu tej opcji w oknie dialogowym pojawiają się odpowiednie dla niej parametry narzędzia Plane.


Rys. 11

Pierwszym z kluczowych parametrów jest Rotation axis, czyli oś obrotu płaszczyzny. Tu wskażemy narysowaną poprzednio linię.


Rys. 12

Następnie wskazujemy płaszczyznę, której kopia ma zostać obrócona - ja wskażę płaszczyznę, którą przed chwilą przesuwałem.


Rys. 13

Na koniec podajemy kąt obrotu. Płaszczyzna została zdefiniowana.


Rys. 14

Ostatnią płaszczyzną, jaką dziś utworzymy, będzie płaszczyzna prostopadła do danego punktu - Parallel to point. Po wybraniu tej opcji okno dialogowe Plane Definition po raz kolejny zmieni wygląd.


Rys. 15

Najpierw wskazujemy płaszczyznę do przemieszczenia...


Rys. 16

... a następnie punkt, w którym płaszczyzna ma być prostopadła.


Rys. 17

Po zatwierdzeniu naszych działań kliknięciem przycisku OK płaszczyzna zostanie zaczepiona we wskazanym punkcie. Pozostałe opcje narzędzia Plane zostaną omówione w kolejnych lekcjach, w trakcie tworzenia konkretnych modeli. Zalecam uważne przestudiowanie treści dzisiejszej lekcji, ponieważ tworzenie nowych płaszczyzn będzie od dziś często wykonywanym zadaniem.


Rys. 16

Dokładnie w ten sam sposób - za pomocą narzędzia Constraint - wymiarujemy okręgi, łuki czy kąty.


Rys. 17

Jak widać, więzy umożliwiają rozwiązywanie wielu problemów podczas tworzenia szkiców dla konkretnych zastosowań. Są niezbędne podczas tworzenia każdego, nawet najbardziej banalnego szkicu. Warto zatem przećwiczyć zastosowanie narzędzi przedstawionych w tej lekcji. Następna lekcja będzie w całości poświęcona płaszczyznom. Zapraszam do lektury!

POWRÓT