Lekcja 9. Używanie narzędzi z grupy Sktech-Based Features część 1

 

W poprzednich lekcjach uczyliśmy się pracować z narzędziami szkicownika. Nauczyliśmy się również tworzyć nowe płaszczyzny konstrukcyjne, na których można swobodnie rysować szkice będące punktem wyjścia do wykonania modelu bryłowego.

Dzisiejsza lekcja będzie pierwszą z cyklu lekcji dotyczących modelowania bryłowego. Utworzymy dzisiaj naszą pierwszą bryłę na podstawie przygotowanego szkicu, a następnie wykonamy w tej bryle zagłębienie z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia. Celem naszego ćwiczenia będzie utworzenie bryły widocznej na poniższym rysunku.


Rys. 1

Ćwiczenie rozpoczynamy od uaktywnienia szkicownika. Następnie narzędziem Profile rysujemy szkic, który posłuży do zbudowania naszej pierwszej bryły.


Rys. 2

Jak widać, szkic automatycznie otrzymuje pewne więzy, które możemy zaakceptować lub zmienić. Następnie wymiarujemy szkic wedle własnego uznania.


Rys. 3

Po operacji wymiarowania szkicu możemy zamknąć szkicownik, klikając ikonę Exit workbench


Rys. 4

Wykonany przez nas szkic w przestrzeni trójwymiarowej wygląda następująco:


Rys. 5

Aby z pokazanego powyżej szkicu utworzyć element 3D, użyjemy narzędzia Pad, które jest dostępne w grupie Sktech-Based Features.


Rys. 6

Narzędzie Pad umożliwia wykonanie wyciągnięcia prostego wykonanego uprzednio szkicu. Po kliknięciu ikony polecenia Pad możemy swobodnie manipulować wartościami naszego wyciagnięcia poprzez odpowiednie dobranie parametrów zebranych w wyświetlonym oknie dialogowym Pad Definition.


Rys. 7

W oknie tym ustalamy grubość tworzonej przez nas bryły oraz kierunek jej tworzenia - Reverse Direction. Oczywiście, możemy włączyć opcję Mirrored extent, która powoduje równomierne wyciąganie bryły w obu kierunkach w taki sposób, że szkic stanowi środek podziału obiektu 3D.


Rys. 8

Proponuję jednak pozostawienie ustawień standardowych w celu utworzenia przedstawionej poniżej bryły.


Rys. 9

Bryła jest utworzona. Teraz wykonamy wycięcie w jej górnej podstawie. W tym celu należy wykonać szkic umiejscowiony dokładnie na górnej ściance. Aby szkic był tworzony bezpośrednio na tej ściance, należy ją wskazać kliknięciem - wówczas wokół ścianki powstanie obwódka obrazująca jej zaznaczenie.


Rys. 10

Następnie uaktywniamy moduł szkicownika i rozpoczynamy szkicowanie zarysu otworu, który zostanie wycięty.


Rys. 11

Po wykonaniu szkicu zamykamy szkicownik.


Rys. 12

Do wykonania wycięcia w bryle na bazie przygotowanego szkicu użyjemy narzędzia Pocket dostępnego w grupie Sktech-Based Features. Klikamy więc ikonę narzędzia Pocket


Rys. 13

i obserwujemy, jakie dane należy wprowadzić do otwartego okna dialogowego Pocket Definition.


Rys. 14

Najpierw wskazujemy przygotowany szkic, następnie możemy podać wartość Depth, np. równą 20 mm.


Rys. 15

Po kliknięciu przycisku Preview możemy zobaczyć efekt naszych ustawień. Jeżeli wynik działania programu nie odpowiada naszym oczekiwaniom, klikamy przycisk Undo


Rys. 16

i zmieniamy ustawienia. Po dokonaniu wszystkich ustawień i zaakceptowaniu ostatecznego wyglądu bryły klikamy przycisk OK. Nasza pierwsza bryła powinna wyglądać następująco:


Rys. 17

Zalecam uważne przestudiowanie treści dzisiejszej lekcji i przećwiczenie działania przedstawionych w niej narzędzi - poznane dziś wiadomości będą przydatne podczas tworzenia kolejnych modeli.

POWRÓT