Paski narzędziowe systemu CATIA V5 R11 – Moduł Part Design

 

W module Part Design do dyspozycji mamy dużą liczbę pasków narzędziowych oraz narzędzi programowych. Każdy pasek odpowiada  pewnej grupie narzędzi.

Przegląd pasków narzędziowych i narzędzi programowych:

 

                               I.      Grupa Standard (rysunek 71.1.):

 

 

Rysunek 71.1. Widok okna grupy Standard

 

·          New – tworzenie nowych plików,

·          Open – wczytywanie plków,

·          Save – zapisywanie plików,

·          Quick Print – szybkie drukowanie,

·          Cut – wycinanie,

·          Copy – kopiowanie,

·          Paste – wklejanie,

·          Undo – cofanie wykonanych operacji,

·          Redo – powtarzanie wykonanych operacji,

·          Help – dostęp do plików pomocy.

 

                            II.      Grupa View (rysunek 71.2.):

 

 

Rysunek 71.2. Widok okna grupy View

 

·          Fly mmode – tryb oglądania modelu „z lotu ptaka”,

·          Fitt All In – dopasowanie powiększenia elementów obszaru roboczego,

·          Pan – przesuwanie obszaru roboczego wraz z modelem,

·          Rogate – obracanie obszaru roboczego wraz z modelem,

·          Zoom In – powiększenie widoku modelu,

·          Zoom Out – pomniejszenie widoku modelu,

·          Normal View – odwracanie „normalnej” do wskazanej płaszczyzny,

·          Isometric View – widok izometryczny modelu,

·          Render Style – sposób wyświetlania widoku modelu.

 

 

 

 

                         III.      Grupa Constraints (rysunek 71.3.):

 

 

Rysunek 71.3. Widok okna grupy Constraints

 

·          Constraints Definet In dialog box – więzy geometryczne,

·          Constraints – więzy wymiarowe.

 

                           IV.      Grupa Graphic Properties (rysunek 71.4):

 

 

Rysunek 71.4. Widok okna grupy Graphic Properties

 

·          Color – nadawanie barwy wybranemu elementowi,

·          Opacity – nadawanie przezroczystości wybranemu elementowi,

·          Linetype – zmiana typu linii,

·          Thickness – nadawanie linii grubości,

·          Symbol – nadawanie punktom symboli graficznych,

·          Layer – definiowanie nowych warstw,

·          Painter – włączanie lub wyłączanie narzędzia tej grupy.

 

 

                              V.      Grupa Insert (rysunek 71.5.):

 

 

Rysunek 71.5 Widok okna grupy Insert

·          Insert – dodawanie nowej bryły do istniejącego modelu.

 

                           VI.      Grupa Knowledge (rysunek 71.6.):

 

 

Rysunek 71.6 Widok okna grupy Knowledge

 

·          Formula – edycja parametrów i definiowania formuł,

·          Design Table – definiowanie tablic projektowych,

·          Law -  definiowanie relacji pomiędzy równoległymi krzywymi opisującymi daną powierzchnię,

·          Knowledge Inspektor – nadzór i edycja m.in. zmian wartości parametrów modelu.

 

                        VII.      Grupa Sketch – Based Features (rysunek 71.7.):

 

 

Rysunek 71.7. Widok okna grupy Sketch – Based Features

 

·          Pad – wykonywanie bloków z profili poprzez wyciągnięcie,

·          Draftem Filled Pad – wykonywanie bloków wraz z pochyleniem ścian i zaokrągleniem powierzchni,

·          Pocket – wykonywanie zagłębień (wycięć),

·          Drafted Filleted Pocket – wykonywanie wycięć z pochyleniem ścian i zaokrągleniem krawędzi,

·          Shaft – wykonywanie brył obrotowych z profili,

·          Groove – wykonywanie rowków i wycięć w bryłach obrotowych,

·          Hole – wykonywanie otworów (w tym otworów gwintowanych),

·          Rib – wykonywanie wytłoczeń o stałym przekroju wzdłuż ścieżki,

·          Stiffener – wykonywanie użebrowań,

·          Loft – wykonywanie wytłoczeń o zmiennym przekroju,

·          Removed Loft – wykonywanie wycięć o zmiennym przekroju.

 

                     VIII.      Grupa Dress – Up Features (rysunek 71.8.):

 

 

Rysunek 71.8. Widok okna grupy Dress – Up Features

 

·          Fillet – wykonywanie zaokrągleń krawędzi,

·          Variable Radius Fillet – wykonywanie zaokrągleń o zmiennym promieniu,

·          Face – Face Fillet – wykonywanie promieni przejściowych pomiędzy powierzchniami,

·          Tritangent Fillet – wykonywanie zaokrągleń pomiędzy trzema powierzchniami,

·          Chamfer – wykonywanie fazowań,

·          Basic Draft – pochylanie ścian,

·          Draft Reflect Lines – pochylanie ścian z zaokrąglonymi krawędziami,

·          Shell – wykonywanie elementów cienkościennych z brył,

·          Thickness – zmienianie grubości elementów ścianowych,

·          Thread/Tap – wykonywanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

 

                           IX.      Grupa Surfach – Based Features (rysunek 71.9):

 

 

Rysunek 71.9. Widok okna grupy Surface – Based Features

 

·          Split – wykonywanie przekrojów,

·          Trick Surface – nadawanie grubości elementom powierzchniowym (powłokowym),

·          Close Surface – tworzenie brył z elementów powierzchniowych,

·          Sew Surface – kształtowanie ścian elementów bryłowych za pomocą elementów powierzchniowych,

 

                              X.      Grupa Transformation Features (rysunek 71.10.):

 

 

Rysunek 71.10. Widok okna grupy Transformation Features

 

·          Translation – przesuwanie elementów,

·          Rotation – obracanie elementów

·          Symmetry – przemieszczanie elementów poprzez symetryczne odbicie,

·          Mirror – wykonywanie kopii elementów poprzez lustrzane odbicie,

·          Rectangular Pattern – kopiowanie i rozmieszczanie w postaci szyku tablicowego,

·          Circular Pattern – kopiowanie i rozmieszczanie elementów w postaci szyku kołowego,

·          User Pattern – kopiowanie i rozmieszczanie elementów według szyku zdefiniowanego przez użytkownika,

·          Saling – skalowanie elementów.

                           XI.      Grupa Reference Elements (rysunek 71.11.):

 

 

Rysunek 71.11. Widok okna grupy Reference Elements

·          Points – wstawianie dodatkowych punktów w przestrzeni,

·          Lines – wstawianie dodatkowych linii w przestrzeni,

·          Planes – wstawianie dodatkowych płaszczyzn w przestrzeni,

 

                        XII.      Grupa Bolean Operations (rysunek 71.12.):

 

 

Rysunek 71.12. Widok okna grupy Bolean Operations

·          Assemble – łączenie elementów,

·          Add – łączenie elementów z usuwaniem części wspólnych,

·          Remove – usuwanie części elementów poprzez inne elementy,

·          Intersect – otrzymywanie części wspólnych przenikających się elementów,

·          Union Trim – obcinanie elementów za pomocą innych elementów,

·          Remove Lump – usuwanie rozdzielonych części elementów.

 

POWRÓT