Joanna Bihun

Wykształcenie:

2001-2006   Studnia magisterskie dzienne,

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Inżynierskie Zastosowania Komputerów

Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania

Praca dyplomowa: Modelowanie bryłowe i hybrydowe elektrowni wiatrowej – procesy  projektowe w systemie CAx.

Praca dyplomowa uzyskała wyróżnienie.


 

 

Adam Dudziak

WYKSZTAŁCENIE

1999-2005 - Studia magisterskie dzienne,

Magister inżynier o specjalności Eksploatacja i Naprawa Pojazdów Samochodowych,

Tytuł pracy dyplomowej: "Mechaniczne skrzynie biegów w samochodach użytkowych. Modelowanie elementów skrzyni biegów w systemie CAD.";

Praca dyplomowa uzyskała wyróżnienie.

2005-2006 - Studia Podyplomowe,
Inżynierskie Zastosowania Komputerów, Specjalność: Wspomaganie Projektowania CAX 

1996-1999 - Technik Mechanik,

Technikum Mechaniczne. Specjaloność: Naprawa i Eksploatacja Pojazdów Samochodowych